12:37
  • Radio Online

Orhei.net

Portalul web al Raionului Orhei

Bine aţi venit oaspete • Înregistrare • Logare  •  Trimite o ştire
Luni, 26.6.2017
Principala » 2011 » Iulie » 29 » Aşezarea geografică
Aşezarea geografică
Raionul  Orhei este situat în  Centrul Moldovei, într-o zonă cu relief foarte pitoresc, tradiţii istorice şi culturale bogate şi potenţial turistic pronunţat.
Dezvoltarea raionului este influenţată de poziţia în zona de tampon a capitalei şi relaţiile economice, sociale şi culturale intense facilitate de rolul de nod rutier şi legătura directă cu Bălţi, Soroca, Rezina, Rîbniţa, Străşeni, Călăraşi, Ungheni.
    Hotarele raionului din partea răsăriteană sînt desemnate de rîul Nistru. Prin teritoriul raionului se scurg rîurile: Răut – afluent al Nistrului; Cogîlnic, Cula, Vatici -  afluenţi ai Răutului. 
a )  Relieful .
    După răspîndirea geomorfologică, relieful terenurilor raionului este înpărţit în următoarele unităţi orografice mari :
      1. Podişul Moldovei Centrale ( Codru ), partea de nord-est,  reprezintă o combinaţie de cumpene înguste în formă de creastă cu văi adînci şi largi, versanţii cărora  sunt fragmentaţi de depresiuni numite hîrtoape.
Unitatea dată   este brăzdată de rîuleţul Vatici  şi Cula. În componenţa ei întră   următoarele sate şi comune: Peresecina, Teleşeu, Sămănanca, Donici, Selişte,          Isacova,  Vatici, Morozeni, Puţuntei, Clişova, Ghetlova .
2.    Cîmpia ondulată a Moldovei de  Nord, care este caracterizată  prin forme domole  de relief, fapt ce determină manifestarea relativă  a procesului  de eroziune a solurilor, avînd însă altitudini absolute mai mici - 200 – 250 m, unde se încadrează valea rîului Răut care străbate de la nord la sud  şi rîuleţul  Cogîlnic.  În unitatea dată întră satele  şi comunele Ciocîlteni, Mălăieşti, Brăviceni, Mitoc, Cucuruzeni ş. a.
     Terenurile de podiş, formate de rîul Răut în primăriile date formează un platou în    mărime de circa 6500 hectare, pe care sînt amplasate terenuri private, păşuni şi altele.
3.    Dealurile Prenistrului şi terasele lui, se caracterizează cu altitudinea de 250 – 300 m, fragmentarea verticală 150 – 200m. Versanţii de vest sunt lenţi, iar cei de est coboară brusc spre Nistru. În componenţa căruia întră următoarele sate şi comune : Jora de Mijloc, Vîşcăuţi. Susleni, Bulăieşti, Mîrzaci, Pohrebeni.
    Relieful, ca factor principal de formare a solului, are un rol deosebit. El influienţează asupra repartizării energiei solare, curenţilor de aer, regimul de apă, repartizarea  precipitaţiilor atmosferice şi altele.
     Condiţiile geomorfologice a raionului în principiu influienţează pozitiv  pentru dezvoltarea diferitor ramuri în agricultură.
b)    Clima .
          Raionul Orhei se caracterizează printr-o climă temperată continentală, cu iarna blîndă şi scurtă ( temperaturile medii a lunei ianuarie: -3 – 5 0C. ), vara caldă şi lungă
(temperaturile medii a lunei iulie  - 20 – 22 0C ) cu o cantitate relativ mică de precipitaţii.
În funcţie de latitudine, altitudine şi particularităţile orografice pe teritoriul raionului se delimitează trei zone climaterice,  în care temperaturile medii în fiecare zonă variază cu 2-3 grade. Temperatura medie a anului este de  8,6 – 9,20 C.  Minimum absolut de temperatură constituie  -39 -400 C, maximum absolut variază între   +33 +360 C .
     Primele îngheţuri apar în octombrie, ultimele primăvara la sfîrşitul lui aprilie.
     Durata perioadei de temperatură fără ger este de 165 – 180 zile, pe sol 145 – 150 zile. Suma temperaturilor mai mari de 100 C în perioada activă de vegetaţie a plantelor este de 27500 – 285000 C. Perioada de vegetaţie este de 210 zile.
    Acoperirea  solului cu zăpadă se petrece în anii geroşi, atinge o înălţime de 15 – 25 cm. În perioada anului predomină curenţii de aer nord-vest şi nordice.
     Cantitatea anuală de precipitaţii atmosferice variază anual în limitele a  450 – 550 mm.  Din suma anuală de pricipitaţii aproximativ 65 – 70 % cad în perioada  caldă a anului ( aprilie – noiembrie ) şi numai 30% în perioada rece ( decembrie – martie ) sub formă de zăpadă şi lapoviţă.   Prima zapadă apare la sfîrşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Perioada secetoasă începe în luna iulie şi durează 2-3 luni.  Sunt frecvente şi vănturi uscate.
     Coeficientul hidrotehnic variază de la 1,2 – 1,1 .
     Resursele agroclimaterice a teritoriului, formează condiţii favorabile pentru cultivarea şi creşterea culturilor agricole raionate, plantaţii viticole şi livezi.
2. Zăcăminte naturale ( inclusiv pe localităţi ) .
      Pe teritoriul raionului funcţionează 5 cariere de piatră spartă, nisip şi două mine unde se dobîndesc blocuri tăiate de calcar, care ocupă  o suprafaţă de 205,2 hectare.   
     De către SRL " Ordonatcom " şi SRL " Natanol Priorit”  din piatră spartă se produce prundiş şi savură cu diferite dimensiuni. Volumul exploatat de piatră spartă anual revine aproximativ la circa 10 – 12 mii  m3.
        Totodată, este necesar de menţionat că pe teritoriul primăriilor   există unele rezerve de zăcăminte naturale care pot fi extrase .
          Astfel, în primăria Bolohani este un strat de piatră spartă şi nisip pe o suprafaţă de 10-15 ha. În comuna Piatra, Jora de Mijloc, în satul Murovaia sunt rezerve pentru a deschide mine de extragere a calcarului. În primăriile Isacova, Niculăieuca, Bolohani sunt zăcăminte de nisip, care pot fi puse în expluatarea industrială. În primăriile Selişte, Puţuntei, Bolohani există unele rezerve de lut, care poate fi întrebuinţat la fabricarea cărămidei şi altei producţii din lut.
Suprafaţa.
    Suprafaţa totală a raionului Orhei, constituie 122831 hectare, ori 122,83 km2. Densitatea populaţiei este de circa  100 oameni la  km2.
        Teritoriul raionului Orhei este compact, de la Est spre Vest  se extinde peste  40 кm, de la nord spre sud se extinde la 40 кm, Centrul raional este îndepărtat de la capitala Moldovei, oraşul Chişinău la o distanţă de 40 km spre Nord - Est .
       La nord raionul se mărgineşte cu raionul Rezina, la est hotarul este rîul Nistru, la sud se mărgineşte cu raionul Criuleni şi la nord-est cu raionul Teleneşti şi Călăraşi.
    Teritoriul raionului cuprinde:  - 122,83 mii ha
              inclusiv:
Terenuri arabile:  - 58 223 ha
Păduri: - 24 677 ha
Imaşuri: - 13 570 ha
Terenuri ocupate cu apă: - 3 412 ha
Categorie: Despre Orhei | Vizualizări: 5362 | Adăugat:29.Iul.2011, 17:05 | Rating: 5.0/1

Citeşte şi:


Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Logare ]

Intră în cont