03:19
  • Radio Online

Orhei.net

Portalul web al Raionului Orhei

Bine aţi venit oaspete • Înregistrare • Logare  •  Trimite o ştire
Luni, 19.3.2018
Principala » 2011 » Iulie » 28 » Cadastru şi relaţii funciare
Cadastru şi relaţii funciare
Fondul funciar al raionului este format din categorii de  terenuri, repartizate între primăriile satelor şi comunelor.  Din suprafaţa totală a raionului terenurile agricole constituie 49,6 la sută, terenurile localităţilor constituie 8,6 la sută, terenurile transportului – 0,9, terenurile fondului forestier constituie 20 la sută, terenurile fondului apelor constituie 1,8 la sută. şi terenurile de rezervă constituie – 18,6 la sută .
          Analizînd situaţia folosirii fondului funciar în primăriile raionului, e necesar de menţionat, că la moment suprafaţa terenurilor agricole  în mărime de 69218 ha ori 56 la sută, sunt deja privatizate de către 99177 de deţinători de teren.
       Cu implementarea programului naţional " PĂMÎNT " s-a terminat prima etapă de privatizare a terenurilor, ceea ce a dat  posibilitate  primăriilor, să  elibereze   titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren  la circa 65668 deţinători,  pe o suprafaţă de 54407 hectare, cu suprafaţa medie a cotei de teren echivalent,  în mărime de 1,25 ha, dintre care pămînt arabil pînă la 1,0 ha , livezi  pănă la 0,20 ha şi vii pănă la 0,30 ha.
      Cu apariţia noilor formaţiuni juridico – organizatorice în  prelucrarea terenurilor  se începe a doua etapă - prin consolidarea terenurilor private şi formarea suprafeţelor respective în aplicarea  tehnologiilor şi metodelor moderne în prelucrarea solurilor.     
         Pe teritoriul primăriilor în agricultură funcţionează diferite forme juridico – organizatorice, aşa ca Cooperative de producere – 4 unităţi, Societăţi pe Acţiuni – 13, Societăţi cu Răspundere Limitată în număr de – 52, Asociaţii de Gospodării Ţărăneşti şi Gospodării Ţărăneşti.
         În majoritatea primăriilor, piaţa funciară începe să ia un avînt rapid, ce duce la consolidarea unor suprafeţe de teren esenţiale, mai ales în  terenurile ocupate cu plantaţii multianuale.
          Vînzarea - cumpărarea terenurilor intens  se petrece în primăriile situate în apropierea oraşului Orhei, aşa ca, primăriile Step – Soci, Chiperceni, Selişte, Peresecina . Normal decurge procesul de  vînzare- cumpărare a terenurilor şi în primăriile Jora de Mijloc, Ghetlova.
          Un potenţial respectiv a tranzacţiei terenurilor agricole rămîne în primăriile muntoase – Morozeni, Puţuntei, Ghetlova, Isacova,  Selişte, deasemenea în primăriile Bieşti,  Chiperceni şi altele.  
          Piaţa funciară a creat condiţii de a consoloda suprafeţe de teren, pentru folosirea metodelor moderne în prelucrarea terenului şi dezvoltarea unor ramuri în agricultură. Astfel, tranzacţia terenurilor consolidate circa 15 – 20   la sută din terenuri agricole . Care permit aplicarea metodelor moderne  de prelucrarea  solurilor, crearea suprafeţelor mari de plantaţii multianuale.
         Principala problemă în folosirea fondului funciar rămîne utilizarea plantelor multianuale – plantaţiilor de livezi şi vii. Avînd o infrastructură modernă în prelucrarea strugurilor  şi a fructelor ( fabrica de vin – 3 unităţi, fabrica de conserve Orhei ),  este necesar de creat suprafeţe mari de plantaţii de livezi şi vii.
   Dacă în anul 1995, plantaţiile multianuale ( livezi, vii, pomuşoare ) era mîndria meleagului şi ocupau suprafeţe de 13905 ha dintre care ; livezi – 6995 ha şi vii 6339 ha. În anul 2005 aceste suprafeţe s-au micşorat cu milt. Aşa suprafeţele livezilor constituie  4775 ha şi vii – 2956 hectare.
     Din suprafaţa totală de 4775 hectare de livezi, raţional se utilizează numai circa 40 – 50 la sută. Restul terenurilor ocupate de aceste plantaţii, necesită  atenţie la îngrijirea lor  şi reînnoirea soiurilor prin defrişare, deoarece sunt într-o stare deplorabile.
     Asemenea sutuaţie este şi în plantaţiile de vii. Din suprafaţa totală de 2956 hectare numai 60 la sută din plantaţii aduc venituri respective. Restul suprafeţei necesită defrişări şi reînnoirea soiurilor prin plantare.
     Din analiza suprafeţelor ocupate de plantaţii multianuale, reese că raionul are un potenţial mare de creare a suprafeţelor majore a plantaţiilor multianuale ( livezi şi vii ).
        O altă problemă în folosirea raţională a terenurilor agricole, rămîne ridicarea fertilităţii solurulor.  Dacă în anul 1985  la fiecare hectar se  întroducea  cite 10-12 tone de îngrăsăminte organice  şi îngrăşăminte minerale la necesitate. La moment problema dată este dată uitării.
  Din an în an în rezultatul folosirii necompetente  a solului se măresc suprafeţe terenurilor degradate, care necesită restabilirea lor .
  O problemă în protecţia solului rămîne restabilirea  fîşiilor de pritecţie şi construcţia sistemelor hidrotehnice  pe terenurile degradate.
   Avînd o suprafaţă peste  900 ha ocupate cu ape ( iazuri ), astăzi se folosesc la irigare numai  circa 300-400 ha . În anii precedenţi suprafeţele irigate constituiau  peste 5000 ha ( primăria Jora -1500, vîşcăuţi -550 ha, Ivancea- 400 ha, Ciocîlteni 500 ha ş.a. )

Categorie: Despre Orhei | Vizualizări: 3231 | Adăugat:28.Iul.2011, 22:20 | Rating: 5.0/1

Citeşte şi:


Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Logare ]

Intră în cont